www.watchesbuy.co.uk replica watches uk www.waxwatchreplicas.co.uk www.attrinity.com

Kontakt

OÜ Ranman Grupp

Adresse: 

Nõmme küla (bygd) Kasepää vald (kommune),

49506 Jõgevamaa, Estonia

Telefon/faks: +372 7734 555

GSM: +372 57 703 377

E-post: ranman@ranman.ee

Om tømmerhus: ofte stilte spørsmål, fordeler og anbefalinger

Fordeler med håndlaftet tømmerhus

Egenart

 • Treets naturlige egenart beholdes, da svinginger i høyden tilpasses hverandre.

 • Hvert håndlaftet hus er unikt, da den er tilpasset kundens ønsker.

 • Arbeid som våre dyktige fagfolk har bidratt med er en verdi som husbrukere får nyte i lange tider.

Miljøvennlighet

 • Minimal teknisk bearbeiding.

 • Mindre materialtap enn ved maskinlaft.


Fordeler med tømmerhus

Sunnhet:

 • Tømmerhus sikrer et sunt miljø og en stabil luftfuktighet, noe som er spesielt viktig for mennesker med allergiproblemer. Det oppstår ingen statisk elektrisitet i huset og dermed dannes også lite støv.

 • Tømmerhus puster, som sikrer godt innerklima.

Naturlighet og tradisjonsrikdom:

 • Tre er et naturlig materiale.

 • Tre er et svært tradisjonelt byggemateriale.

Varme:

 • Tre lagrer varme og avgir den i henhold til intern temperatur. Huset opprettholder varme om vinteren og holder seg behagelig kjølig i den varme sommeren.

 • Innvendig overflatetemperatur på tømmerveggen er behagelig, da den har en temperatur nær omgivelsestemperatur.

Motstandsdyktighet:

 • Tømmervegg har en relativt jordskjelvsikker konstruksjon: den kan vike eller bøye seg, men er relativt uforgjengelig. Tømmerhus kan gjenopprettes.

 • Et riktig bygget tømmerhus skal kunne stå i hundrevis av år.


Hvilke materialer bruker vi?

I bygninger bruker vi tørket estisk furutømmer. Tømmeret som brukes i bygninger er tørket ned til maks 20% fuktighet.


Er tømmerhus varmt?

palkmajade tootmineHusets varmemotstand er avhengig av varmeavgivelse i alle deler av konstruksjonen.

Varmemotstand på dagens byggevarer er større enn på tømmerstokkene, men ved bedre isolering av andre konstruksjonselementer (gulv, tak, vinduer) kan oppnås like gode resultater.

Forutsetninger for vamemotstand er selvsagt bruk av tørket tømmer, vindtette nover og meddrag.

Veggtykkelse bestemmes utifra brukssyklus: blir det et helårsbolig eller en fritids hytte? Veggtykkelsen på et helårsbolig i håndhøvlet kantlaft bør være minst 200mm.


Er tømmerhus ekstremt brannfarlig?

Alle bygninger er utsatt for brann. Det kreves tre komponenter for brenning:

 • brennbart materiale,

 • oksygen,

 • varme.

Trevirke tar fyr ved 300 grader Celsius hvis direkte utsatt for flammer eller ved 400 grader hvis utsatt for høy temperatur.

Ved impregnering eller ved hjelp av kjemiske beskyttelsesmidler kan motstandsevne mot flammer økes, men trevirke blir ikke brannsikker. Det viktigste er at ubrent trevirke har en evne til å beholde sin styrkeegenskap, dvs dets bæreevne opprettholdes.

Høy temperatur (temperaturen nær ovnen er opp til 800 grader C) fører til endringer i metall strukturen – den mister sin hardhet og form, dvs det massive trevirke er sterkere enn metall-konstruksjon. Forbrenning av trevirke starter på overflaten, som resulterer i at overflaten forkuller. Videre brenner trevirke sakte og det skjer en gradvis nedbryting.


Skal tømmerhuset synke?

Tørking medfører at alle laftede vegger vil synke sammen over tid. Ca 3-6% i tverrsnitt, dvs 3-6 cm per meter. Siden vi bruker kun tørket tømmer, blir synkingen mindre: 2-3%. Tømmerbygget setter seg ferdig innen 2-3 år.

Hvis huset er konstruert og bygget tatt hensyn det faktum, skal det ikke føre til problemer i senere bruk. Nover og medfar bør være nøyaktig laget og tilpasset – dette har særlig betydning med hensyn til å sikre vindtetthet. Dører og vinduer festes til beitskiene, som skal være kortere enn veggen, av hensyn til synking.


Hva er medfar?

Medfar er en horisontal fuge mellom to laftestolper, som blir laget på undersiden av stokken og som kopierer ryggen av underliggende tømmerstokk. Bredden på medfaret ved 8” tømmer er minst 80 mm og dybden opp til 25 mm, som sikrer tilstrekkelig plass for isolasjon.

Til isolering bruker vi naturlig linull, som ikke trekker til seg fuktighet og er værbestandig. Vi kan bruke andre materialer som ull eller mose om ønskelig.


Hvordan bør man vedlikeholde et tømmerhus?

Med hensyn til vakkert utseende og lang levetid anbefaler vi å foreta overflatebehandling av utvendig tømmerveggene med ønsket behandlingsmidler fra byggevarehandel. Behandlingen foretas ved behov, men med minst 5-års intervaller.


Er en tømmervegg stiv nok?

For å sikre stabilitet, avstiver vi vegger med dymlinger. Tapphullene for dymlinger bores i produksjonsprosessen med avstand innen 1,5-2 m.


Finnes det begrensninger med hensyn til bygglengde?

Det er ingen begrensninger når det gjelder byggelengde, fordi sammenføyning av tømmerstokker med nover sikrer byggets stabilitet og funksjoner.


Hvilken stokkform bør man velge?

Den største forskjellen mellom tverrsnittsformer på laftestokker er det visuelle:

 • noen liker de naturlige runde stokker;

 • noen foretrekker den jevne flaten av kantlaft.

I Norge velges det for det meste laftestokker med rektangulært tverrsnitt nettopp på grunn av jevnheten av veggflate. I Estland benyttes begge stokkformer.


Hva betyr stavlaft?

Det er en kombinasjon av laftet tømmer og bindingsverk: bindingsverk i nederste etasje består av vertikale stendere og massive horisontale sviller (enten dreid, saget eller i sin originale form) i bunn og topp.

Rammekonstruksjon kles med villmarkspanel utvendig. Andre etasje/gavler er i laftet tømmer. Ofte er også andre etasje oppført i bindingsverk. Stavlaft leveres som regel mest til Norge, fordi dette innebærer håndverk som er rimeligere både til produsenten og kunden, da det gir større valgmuligheter når det gjelder innredning.


Hvordan dannes prisen?

Siden vi ikke har standard modeller, fins det heller ikke standard priser. Det er mange ulike faktorer som spiller inn (opprinnelig visjon, utvikling, den eksakte arkitektoniske løsningen, byggeplass beliggenhet, o.a.) som er avgjørende for hva prisen vil bli. Det er viktig å huske at når vi snakker om tømmerkasse, er prisen hovedsakelig avhengig av antall kvadratmeter vegg og ikke antall kvadratmeter gulv.


Hvilken type grunnmur bør man velge?

Alle vanlige grunnmurstyper er egnet for tømmerhus: søyler (mindre bygg), ringmur eller støypt plate. Det er viktig å ta hensyn til jordtrykk.


Hvordan velge takbelegg?

Tunge naturmaterialer er spesielt egnet til tømmerhus: torvtak eller steintak (begge krever en sterk bærekonstruksjon). Fordelen med et tungt tak er at tyngden vil presse medfaret enda tettere sammen og gi en helt tett vegg.

Også siv-, shingel- og spontak er egnet til tømmerhus. Valget er avhengig av både eierens og arkitektens ønske om og syn på hva som bedre passer inn i omgivelsene.


Hva er fordelene med tykkere tømmer?

Bruk av massive stokker gir et solid utseende, forskjellige muligheter for overflatebehandling (naturlig, høvlet, telgjet, avbarket, osv), sunn atmosfære/miljø og bedre varmemotstand. I massive tømmerstokker kan imidlertid oppstå store sprekker som eventuelt vil ødelegge utseendet på huset.


Blir driftskostnadene høye?

Siden det ikke er behov for hyppig finpussing/reparasjon i naturlige tømmervegger, følger det heller ikke med noen tilleggskostnader.


Hvordan sikrer vi god kvalitet på vårt arbeid?

Vi har lang erfaring i å bygge tømmerhus og –hytter. Hele produksjonsprosessen er i samsvar med Norsk Laft sin bransjenorm for laftebygg.

Spør om tilbud

OÜ Ranman Grupp